ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  a. Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất sau: Rượu etylic, axit axetic, dung dịch glucozơ.

  b. Khí CH4 có lẫn tạp chất là khí CO2 làm thế nào để thu được CH4 tinh khiết.

  Lời giải tham khảo:

  a, Trích mỗi dung dịch một ít đánh số thứ tự 1,2,3.

  Dùng quỳ tím cho vào mỗi mẫu thử:

  - Dung dịch nào làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là dung dịch axit axetic.

  - Không làm đổi màu quỳ tím là dung dịch: Glucozơ và rượu etylic

  - Cho hai dung dịch còn lại cho tác dụng với Ag2O trong môi trường NH3 dung dịch nào có phản ứng tráng gương là  dung dịch glucozơ còn lại rượu etylic không phản ứng.

  PTHH: C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag

  b,  Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi trong dư. Khí CO2 bị nước vôi trong hấp thụ ta thu được CH4 tinh khiết

  PTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67724

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON