AMBIENT
 • Câu hỏi:

  A lot of people visit a dentist only when...............

  • A. their teeth grow properly
  • B. they have holes in their teeth
  • C. they have toothache
  • D. they have brushed their teeth

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>