AMBIENT
 • Câu hỏi:

  _____ millions of galaxies exist in the vast space outside the Milky Way.

  • A. That is estimated
  • B. An estimate that
  • C. It is estimated that
  • D. That the estimated

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA