YOMEDIA
 • Exercise 1: From the four word or phrase - a, b, c or d - choose the one that best completes the sentence.

  Câu hỏi:

  Of all the monarchs in French history, the infamous. Louis XIV is the one ______.

  • A. with whom the public is most familiar
  • B. whom with the public is most familiar
  • C. that the public is familiar the most
  • D. the public is most familiar with

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 3631

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA