YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  On an untimed test, to answer accurately is more important than ______.

  • A. a quick finish
  • B. you finish quickly
  • C. finishing quickly  
  • D. to finish quickly

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3633

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF