Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 6 Bài tập vận dụng định luật Ôm

5 trắc nghiệm 3 bài tập SGK 3 hỏi đáp
Bài tập trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 6 về Bài tập vận dụng định luật Ôm online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):