Trắc nghiệm Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo) - Đại số 9

5 trắc nghiệm 9 bài tập SGK

Cùng nhau học tập tốt và củng cố các kiến thức vừa học về Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình thông qua các bài tập sau đây.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):