Lưu Thanh Giác's Profile

Lưu Thanh Giác

Lưu Thanh Giác

15/07/2002

THPT Trần Đại Nghĩa

Số câu hỏi 12
Số câu trả lời 4
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (21)

 • Lưu Thanh Giác đã đặt câu hỏi: Tính tích vô hướng của một hình vuông Cách đây 1 tháng

  Cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi I là trung điểm của CD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABD. Tính vecto BD nhân vecto BI

  A. 3a2/2          B.a2         C.2a2        D.a2/2

 • Lưu Thanh Giác đã đặt câu hỏi: Tính tích vô hướng của một hình vuông Cách đây 1 tháng

  Cho tam giác ABC có trực tâm H. Gọi M là trung điểm của BC. Tính vecto MH nhân vecto MA

  A.1/2BC2          B.1/3BC2          C.2/3BC2          d.1/4BC2

 • Lưu Thanh Giác đã đặt câu hỏi: Tính tích vô hướng của một hình vuông Cách đây 1 tháng

  Cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi I là trung điểm của CD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABD. Tính vecto BG nhân vecto BI

  A. a2          B.2a2/3          C.2a2/15         D.a2/3

 • Lưu Thanh Giác đã đặt câu hỏi: Tìm giá trị của tích vô hướng Cách đây 1 tháng

  Cho hình bình hành ABCD có độ dài các đường chéo AC= 6, BD= 8. Giá trị của tích vô hướng của vecto AB nhân vecto AD là:

  A.5          B.-7         C.7          D.25

 • Lưu Thanh Giác đã đặt câu hỏi: Tính tích vô hướng của một tam giác vuông Cách đây 1 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại A, AB= a, BC= 2a. Khi đó tích vô hướng của vecto AC nhân với vecto CB bằng:

  A.3a2          B.a2          C.-a2          D._ DAK