Lưu Thanh Giác's Profile

Lưu Thanh Giác

Lưu Thanh Giác

15/07/2002

THPT Trần Đại Nghĩa

Số câu hỏi 5
Số câu trả lời 3
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (10)

 • Lưu Thanh Giác đã tải tư liệu 229 bài tập Trắc nghiệm Hàm số bậc nhất có đáp án Cách đây 1 tuần
 • Lưu Thanh Giác đã trả lời trong câu hỏi: Cấu tạo nguyên tử và Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Cách đây 2 tuần

  Trong nguyên tử X có: PX= NX= EX= X

  Trong nguyên tử Y có: PY= NY= EX= Y

  Suy ra, ta có: 3Y+ 6X= 96 suy ra Y+ 2X= 32 (1)

  Vì X, Y thuộc cùng một nhóm và ở hai chu kì nhỏ liên tiếp, suy ra Y= X+ 8 hoặc X= Y+ 8 (3)

  Từ (1) và (2), suy ra 3X+ 8= 32 suy ra X= 8: oxi (O)

                       suy ra Y= 8+8= 16: lưu huỳnh (S)

  Vậy CTPT của M là SO2

  Từ (1) và (3), suy ra 3Y+ 16= 32 suy ra Y= 5,2 (loại).

   

 • Lưu Thanh Giác đã trả lời trong câu hỏi: Bài Tập Độ Tan Cách đây 2 tuần

  Đề đúng rồi.

   

 • Lưu Thanh Giác đã đặt câu hỏi: Cấu tạo nguyên tử và Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Cách đây 2 tuần

  Phân tử M có công thức YX2 cấu tạo từ nguyên tử của hai nguyên tố X, Y. Tổng số hạt trong phân tử M bằng 96 hạt. Hạt nhân nguyên tử X, Y đều có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Trong bảng tuần hoàn hóa học, hai nguyên tố X, Y thuộc cùng một nhóm (cột) và ở hai chu kỳ nhỏ (hàng) liên tiếp. Xác định công thức phân tử M. 

 • Lưu Thanh Giác đã đặt câu hỏi: Bài Tập Độ Tan Cách đây 2 tuần

  Tính khối lượng CuSO4 bão hòa. Đun nóng dung dịch lên 900C, hỏi phải thêm vào dung dịch bao nhiêu gam CuSO4.5H2O để được dung dịch bão hòa ở nhiệt độ này. Biết độ tan của CuSO4 khan ở 250C là 40 và ở 900C là 80.