Hỏi đáp Vật Lý Lớp 12

 • Hai nguồn song dao động điều hoà vuông góc với mặt nước tại A và B theo phương trình u= u2 = 2cos(10π - π/2) cm
  Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 50 (cm/s)
  Khoảng cách AB = 62 (cm) 
  Trên mặt nước có đoạn MN nhận AB là đường trung trực và cách B một đoạn là 12 (cm) và nằm trong AB.

  Để trên MN có 4 điểm dao động cực đại thì khoảng cách MN có giá trị nhỏ nhất gần nhất là bao nhiều?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tổng hợp dddh

  bởi nguyen thi hang ngày 12/02/2018

  một vật thực hiện đồng thời ba daovđộng điều hòa cung chu ki T,cùng biên đọ A.các dao đong có pha ban đầu lần lượt là phi1,phi2,phi3(pi>phi1>phi2>phi3>0).biết rằng động năng dao động của dao động thứ nhất luôn bằng thế năng của dao động thứ hai.tại thời điểm ban đầu,li độ của vật là A/2 và lúc này khoảng cách giữa dao động 1 và 3 xa nhất.sau ít nhất bao nhiêu lâu vật cchs vtcb A/2?

  A.T/3

  B.T/6

  C.T/12

  D.T/4

  Nhờ mọi người giúp đở.Em cảm ơn

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • vật lí 12 dđ

  bởi nguyen thi hang ngày 28/01/2018

  cho ba vật dao động điều hòa chung vtcb cùng phương cùng biên độ 2 cm cùng chu kì 1,2s.vật 1 sớm pha hơn vật 2 ,vật 2 sớm pha hơn vật 3.vật 1 vuông pha với vật 3.gọi t1laf khoảng thời gian mà x1x2<0,gọi t2 là khoảng thời gian x2x3<0.biết 2t1+3t2=1.5 s.tìm biên độ dao động tổng hợp

  a.4.828

  b.4.788

  c.4.669

  d.4.811

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đoạn mạch AB gồm điện trở R=50, cuộn dây có độ tự cảm L=0.4 / pi H và điện trở r=60, tụ điện có điện dung C thay đổi được và mắc theo đúng thứ tự trên. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có dạng: u=220√2cos(100пt) (V) Người ta thấy rằng khi C=Cm thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt cực tiểu Umin. Giá trị của Cm và Umin lần lượt là

  A. \frac{10{-3}}{4\pi} F và 120V

  B. 

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tìm li độ

  bởi Phạm Hiếu ngày 10/01/2018

   x=3cos(2πt+π/2) + 3 có li độ bằng bao nhiêu biết t=0,5s 

  Theo dõi (1) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện 1 pha.biết công suất truyền đi không đổi và coi hệ số công suất của mạch điện bang 1.de cong suat hao phi tren duong day truyen tai giam n lan thi dieu chinh dien ap hieu dung o tram phat dien.   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì bằng 1s.thời gian ngắn nhất đẻ vật đi từ vị trí có li độ x=0 đến vị trí có li độ x=A căn 2/2 là:

   A.1/16s     B.1/12s       C.1/8s       D.1/6s

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một con lắc lò xo nằm ngang có chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 30 cm, độ cứng k = 100 
  N/m, đang dao động điều hoà với năng lượng W = 8*10-2 J . Chiều dài cực đại của lò xo trong quá trình dao động là

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho mình hỏi trong các công thức cơ năng của lò xo, có một công thức là \(W=\frac{1}{2} mA^2\omega^2\). Nhiều tài liệu đều nói là cơ năng không phụ thuộc vào khối lượng \(m\). Vậy thì giải thích dựa trên công thức thế nào ạ. Mình cảm ơn.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi dao động thì chu kì và biên độ của con lắc lần lượt là 0,2s và 2cm. Gốc thời gian là lúc vật ở vị trí x=2cm. Lấy g=10 m/s^2. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc t=0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là:

  A. 1/10s

  B. 7/60s

  C. 1/60s

  D. 1/15s

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có dạng u = 141cos(100pit) điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sóng dừng xảy trên sợi dây có biên độ tại bụng sóng là 5cm, giữa 2 điểm M, N cách nhau 20cm có các điểm dao động với biên độ lớn hơn 2,5cm thì máy thu được sóng điện từ có bước sóng

  A. 60 cm

  B, 64,2 m

  C. 120 cm

  D. 94,2 m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy