aaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaa

bởi Nguyễn Toàn ngày 09/01/2018

tìm chữ số tận cùng của câu sau

a) 2+2^2+2^3+...+2^20

b)2+2^2+2^3+...+2^102

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

  • Gửi bạn lời giải

    bởi thủy tiên ngày 15/01/2018
    Like (1)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan