Hỏi đáp Sinh Học

 • Đúng or sai, sai or đúng........... Giải thích giúp em với ạ

  Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng? 
  1. Kiểu gen quy định tính trạng mang số lượng thường có mức phản ứng rộng.
  2. Trong kiểu gen các gen có mức phản ứng giống nhau.
  3. Để xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen ở cây trồng, người ta thường dùng phép lai các cặp bố mẹ thuần chủng hoặc cho sinh sản sinh dưỡng.
  4. Mức phản ứng càng hẹp thì sự biểu hiện của tính trạng càng phụ thuộc vào môi trường.
  5. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của 1 kiểu gen.
  6. Mức phản ứng có khả năng di truyền.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Làm sao để nhận biết được gen nằm trên NST thường hay NST giới tính hay gen ngoài nhân ạ? Ví dụ ở bài này thì Nhận biết ntn a?

  Trong trường hợp một gen quy định một tính trạng, nếu kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau ở hai giới, tính trạng lặn xuất hiện ở giới dị giao tử (XY) nhiều hơn ở giới đồng giao tử (XX) thì tính trạng này được quy định bởi gen

  A. nằm trên NST giới tính Y, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể giới tính X.

  B. nằm trong tế bào chất (ngoài nhân).

  C. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể giới tính Y.

  D. nằm trên nhiễm sắc thể thường.

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Không phải nói đùa chứ di truyền là em ko biết gì luôn các bác ạ. Ai hảo tâm giúp em ít bài với ạ? em cảm ơn nhiều vô cug luôn í.

  Cho biết A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Cho cây thân cao dị hợp tử tự thụ phấn thu được F1 có 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. Trong số các cây F1 lấy 4 cây thân cao, xác suất để trong 4 cây này chỉ có 1 cây mang kiểu gen đồng hợp là?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hôm nay thầy mình cho bài tập này về nhà, mình không biết phải giải như thế nào, bạn nào giúp mình nhé!

  Ở một loài thực vật giao phấn chéo, alen A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Quần thể khởi đầu chỉ có hai kiểu gen Aa và aa với tỷ lệ bằng nhau.Trong điều kiện của quy luật Hardy-Weinberg tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ F1 là:

  A. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

  B. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

  C. 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa trắng.

  D. 7 cây hoa đỏ : 9 cây hoa trắng.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chào mọi người.

  bài này giúp mình chọn 1 phương pháp giải nhanh và đúng nhất để mình làm bài tập với, thanksss mn nhiều.

  Ở một loài thực vật, cho biết alen A quy định hoa vàng, alen a quy định hoa trắng; alen B quy định quả tròn, alen b quy định quả dài.Trong một phép lai (P) thu được F1 gồm: 25% số cây hoa vàng, quả dài: 50% cây hoa vàng, quả tròn:25% hoa trắng quả tròn. Kiểu gen của (P) có thể là:

  A. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\), các gen liên kết hoàn toàn

  B. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\), hoán vị gen xảy ra ở một bên với tần số 40%

  C. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{ab}}\), các gen liên kết hoàn toàn

  D. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{aB}}\),  hoán vị gen xảy ra ở 2 bên với tần số 20%

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bạn nào giúp mình giải bài này với, mình loay hoay mãi không biết phải làm thế nào. Haiz........

  Ở một loài côn trùng, màu thân do một locus trên NST thường có 3 alen chi phối A - đen > a - xám > a1 - trắng. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có kiểu hình gồm: 75% con đen; 24% con xám; 1% con trắng. Cho các phát biểu dưới đây về các đặc điểm di truyền của quần thể.
  (1) Số con đen có kiểu gen đồng hợp tử trong tổng số con đen của quần thể chiếm 25%.
  (2) Tổng số con đen dị hợp tử và con trắng của quần thể chiếm 48%.
  (3) Chỉ cho các con đen của quần thể ngẫu phối thì đời con có kiểu hình xám thuần chủng chiếm 16%.
  (4) Nếu chỉ cho các con lông xám của quần thể ngẫu phối thì đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 35 con lông xám : 1 con lông trắng.
  Số phát biểu KHÔNG chính xác là?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phần này bài tập vừa nhiều vừa khó. Thánh nào giúp em cái ạ.

  Cho P : gà trống lông sọc, màu xám giao phối với gà mái có cùng kiểu hình. Ở F1 thu được tỷ lệ : 37,5% gà trống lông sọc, màu xám : 12,5% gà trống lông sọc, màu vàng : 15% gà mái lông sọc, màu xám : 3,75%  gà mái lông trơn, màu xám : 21,25% gà mái lông trơn, màu vàng : 10% gà mái lông sọc, màu vàng. Nếu cho gà trống ở thế hệ P lai phân tích thì tính theo lý thuyết, tỷ lệ gà mái lông sọc, màu xám thu được là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bạn nào tính giúp mình với !!!!!!!!!!!!!!!!!

  Ở một loài động vật, cho con đực mắt đỏ, đuôi ngắn giao phối với con cái có cùng kiểu hình, F1 thu được tỷ lệ kiểu hình như sau: 50% ♀ mắt đỏ, đuôi ngắn : 20% ♂ mắt đỏ, đuôi ngắn : 20% ♂ mắt trắng, đuôi dài : 5% ♂ mắt trắng, đuôi ngắn : 5% ♂ mắt đỏ, đuôi dài.
  Biết rằng mỗi tính trạng do một gen quy định, không có đột biến xảy ra, giới đực có cặp NST giới tính XY, giới cái có cặp NST giới tính XX. Chọn ngẫu nhiên một cặp đực, cái ở F1 đều có kiểu hình mắt đỏ, đuôi ngắn cho giao phối với nhau. Xác suất để con non sinh ra có kiểu hình mắt trắng, đuôi ngắn là:

  A. 0,09.

  B. 0,045.

  C. 0,18.

  D. 0,0225.

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một phân tử mARN dài 2040A0 được tách ra từ vi khuẩn E.coli có tỉ lệ các loại nucleotit A, G. U và X lần lượt là 20%, 15%, 40% và 25%. Người ta sử dụng phân tử mARN làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử ARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp một đoạn ADN trên là bao nhiêu?

  Giải giúp em bài này với ạ. Em cảm ơn!

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy