Hỏi đáp Lịch Sử Lớp 12

 • lịch sử 12

  bởi Như Sherry ngày 24/12/2017

  những sự kiện nổi bật nhất tròg phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1925 1926 là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A nền kinh tế các nước trên thế giới quan hệ chặt chẽ, phụ thuộc lẫn nhau

  B tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới cao

  C thu nhậ quốc dân của tất cả các nước trên thế giới tăng

  D các công ti xuyên quốc gia đẩy mạnh hoạt động ở các nước đang phát triển

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • văn kiện nào được thông qua tại hội nghị thành lập đảng cộng sản việt nam

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ôn tập học kì I

  bởi Ngọc Quỳnh ngày 20/12/2017

  Trong bối cảnh "Chiến tranh lạnh" căng thẳng, về quân sự Nhật Bản khác với các nước tư bản Tây Âu ở chỗ

  A.Không tham gia bất kì tổ chức quân sự nào của Mĩ

  B.Không có quân đội thường trực

  C.Không sản xuất vũ khí cho Mĩ

  D.Không có lực lượng phòng vệ

  Câu 37. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã gặp phải những khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế?

  A. Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề, nghèo tài nguyên thiên nhiên

  B.Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.

  C.Bị các nước đế quốc bao vây về kinh tế.

  D.Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản.

  Câu 27. Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật được kí kết nhằm mục đích gì?

  A.Biến Nhật trở thành căn cứ quân sự của Mĩ.

  B.Hình thành một liên minh chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc vùng Viễn Đông.

  C.Thiết lập mối liên minh quân sự để bảo vệ an ninh của hai quốc gia.

  D.Nhật muốn lợi dụng vốn, kĩ thuật của Mĩ để phát triển kinh tế.

  Câu 38.

   Công trình cầu đường bộ dài 9,4 km ở Nhật nối hai đảo nào?

  A. Kiusiu và Sicôcư.    B. Hôn su và Sicôcư.    C. Hốccaiđô và Kiusiu.     D. Hôn su và Hốccaiđô

  Câu 24. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh đã khiến khu vực này được mệnh danh là gì?

  A. Lục địa bùng cháy.               B. Lục địa mới trỗi dậy.

  C. Đại lục trỗi dậy.                    D. Lục địa bão táp.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ý nghĩa Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 - 1936?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Diễn biến hòa bình

  bởi Ngọc Quỳnh ngày 18/12/2017

  - Trách nhiệm của học sinh trong việc phòng chống diễn biến hòa bình 

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A: hiến chương liên hợp quốc 

  B: tuyên ngôn liên hợp quốc 

  C: văn kiện về quyền con người 

  D: công ước liên hợp quốc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cuộc cách mạng đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những nước sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới là: 

  A. "Cách mạng xanh"

  B. "Cách mạng trắng"

  C. "Cách mạng chất xám"

  D. "Cách mạng khoa học - kĩ thuật" 

   

  Em dò trong sgk đáp án phải là "Cách mạng chất xám". Đáp án của web là D. Vậy cái nào mới đúng ạ?

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
  • Cuộc khai thác thuộc địa lần 2, giai cấp nào tăng nhanh về SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG?
  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • quan huegiua vn voi eu chinh thuc thanh lap khi nao

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • lịch sử 12

  bởi Điệp Hồng ngày 28/11/2017

  'muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản' đây là kết luận của Nguyễn ÁI Quốc sau khi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tại sao nói Đảng CSVN ra đời là 1 tất yếu?

  Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị thành lập Đảng? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy