Mai thi rùi

Mai thi rùi

bởi Nguyên Nguyễn ngày 18/12/2017

1. Hãy nêu một số ví dụ về tác động của nội lực và ngoại lực đến địa hình trên bề mặt Trái Đất

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

 • Ví dụ về tác động của ngoại lực đến địa hình trên bề mặt Trái Đất:
  – Sự thay đổi nhiệt độ không khí làm cho đá ở bề mặt Trái Đất bị nứt vỡ.
  – Nước mưa chảy thành đòng tạm thời ở bề mặt đất tạo nên những khe rãnh do đất bị xói mòn.
  – Nước làm hoà tan đá vôi, tạo nên các hang động trong các khối núi đá vôi
  – Gió thổi mòn ở phần chân của các tảng đá, tạo ra các “nấm đá”.

  bởi Lê Nguyễn Hạ Anh ngày 20/12/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Sinh học 9

  bởi Nguyễn Châu ngày 23/06/2017 |   1 Trả lời

  Một tế bào đều nguyên phân 5 đợt bằng nhau số thoi phân bào bị hủy qua cả quá trình là 310.

  1.  Có bao nhiêu tế bào tham gia nguyên phân.

  2. Nếu số NST chứa trong các tế bào con là 5120 thì bộ NST lưỡng bội của loài có bao nhiêu NST.

  Giúp mìk vs mai hc rùi