Nguyên Nguyễn's Profile

Nguyên Nguyễn

Nguyên Nguyễn

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyên Nguyễn đã đặt câu hỏi: Mai thi rùi Cách đây 4 tháng

    1. Hãy nêu một số ví dụ về tác động của nội lực và ngoại lực đến địa hình trên bề mặt Trái Đất