nuôi cấy mô công nghệ 10

nuôi cấy mô công nghệ 10

bởi Huỳnh Thị Thảo Nhi ngày 17/12/2017

vì sao cây con tạo ra do nuôi cấy mô thường đồng nhất về mặt di truyền?

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan