ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 6 Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 6 về Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Chọn vật liệu - Tạo chồi - Sát trùng - Tạo rễ
  • B. Chọn vật liệu - Tao chồi - Tạo rễ - Cấy cây trong môi trường thích ứng
  • C. Chọn vật liệu - Tạo rễ - Tạo chồi - Cấy cây trong môi trường thích ứng
  • D. Chọn vật liệu - Khử trùng - Tạo chồi - Tạo rễ - Cấy trong môi trường thích ứng
  • A. Củ, quả đã chín
  • B. Củ, quả còn non
  • C. Mô phân sinh đỉnh của thân, cành, rễ
  • D. Đồng ý với cả 3 phương án
   
   
  • A. Hệ số nhân giống cao, nhân giống nhanh
  • B. Cây được tạo ra sạch bệnh      
  • C. Duy trì được tính tốt của cây bố mẹ
  • D. Cả A, B, C
  • A. Tế bào có tính toàn năng
  • B. Tế bào chỉ chuyên hóa đặc hiệu
  • C. Tế bào không thể phát triển thành cây
  • D. Mô tế bào không thể sống độc lập
  • A. Tế bào hợp tử
  • B. Tế bào phôi sinh
  • C. Tế bào phân hóa
  • D. Tế bào phân sinh
  • A. Làm giảm sức sống của cây giống
  • B. Làm phong phú giống cây trồng
  • C. Làm tăng hệ số nhân giống
  • D. Làm giảm hệ số nhân giống
  • A. Có hệ số nhân giống thấp
  • B. Có thể nhân giống cây trồng ở quy mô công nghiệp
  • C. Cho ra các sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền
  • D. Nếu nguyên liệu nuôi cấy hoàn toàn sạch bệnh thì sản phẩm nhân giống sẽ hoàn toàn sạch bệnh 
  • A. Tế bào hợp tử phân chia thành các tế bào phôi sinh chưa mang chức năng chuyên biệt
  • B. Các tế bào phôi sinh biến dổi thành các tế bào chuyên hóa đặc hiệu
  • C. Các tế bào chuyên hóa đặc hiệu trở về dạng phôi sinh và phân chia mạnh mẽ
  • D. Điều khiển sự phát sinh hình thái tế bào thực vật một cách định hướng
  • A. Tách rời tế bào, mô giâm trong môi trường có chất kích thích để mô phát triển thành cây trưởng thành
  • B. Tách rời tế bào thực vật nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp giống như trong cơ thể sống, giúp tế bào phân chia, biệt hóa thành mô, cơ quan, phát triển thành cây hoàn chỉnh
  • C. Tách mô, nuôi dưỡng trong môi trường có chất kích thích tạo chồi, rễ, phát triển thành cây m
  • D. Tách tế bào thực vật nuôi cấy trong môi trường cách li để tế bào thực vật sống, phát triển thành cây hoàn chỉnh
  • A. Sự phân chia tế bào
  • B. Sự phân hóa tế bào
  • C. Sự phản phân hóa tế bào
  • D. Sự nảy mầm
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)