YOMEDIA

Bài tập C2 trang 4 SGK Vật lý 9

Giải bài C2 tr 4 sách GK Lý lớp 9

Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết, khi ta thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó có mối quan hệ như thế nào với hiệu điện thế?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng lên khi hiệu điện thế tăng, giảm đi khi hiệu điện thế giảm.

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C2 trang 4 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
 • thu hằng

  1.1. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5 A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu?.

  1.2. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5 A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 12V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?.


  1.3 Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3A. Một bạn học sinh nói rằng: Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn 2V thì dòng điện chạy qua dây khi có cường độ là 0,15A. Theo em kết quả này đúng hay sai? Vì sao?

  1.4 Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 6mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện thế là: A. 3V B. 8V C. 5V D. 4V 1.5 Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó. A. Không thay đổi khi thay đổi thiệu điện thế. B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế. C. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế. D. Giảm khi hiệu điện thế tăng 1.6 Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào? A. Tăng 4 lần. B. Giảm 4 lần. C. Tăng 2 lần. D. Giảm 2 lần. 1.7 Đồ thị nào dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

  1.8 Dòng điện đi qua một dây dẫn có cường độ I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây là 12V. Để dòng điện này có cường độ I2 nhỏ hơn I1 một lượng là 0,6I1 thì phải đặt giữa hai đầu dây này một hiệu điện thế là bao nhiêu? A. 7,2 V B. 4,8 V C. 11,4V D. 19,2 V 1.9 Ta đã biết rằng để tăng tác dụng của dòng điện, ví dụ như để đèn sáng hơn, thì phải tăng cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn đó. Thế nhưng trên thực tế thì người ta lại tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn. Hãy giải thích tại sao? 1.10 Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1=7,2V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V? 1.11 Khi đặt hiệu điện thế 10V giữa hai đầu một dây dẫn thì dòng điện đi qua nó có cường độ là 1,25A. Hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây này đi một lượng là bao nhiêu để dòng điện đi qua dây dẫn chỉ còn là 0,75A? # Đáp án biết r ạ. NGu lí !!!!Cần lắm cách giải chi tiết nạkkkk Bỏ xíu thời gian giúp tớ vs Helppppppppppppppppppppppppp
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Mấy bạn cho mình hỏi muốn so sánh đèn sang mạnh hay yếu thì phụ thuộc vào cường độ dòng điện hay hiệu điện thế??

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Đặt vào 2 đầu dây dẫn 1 hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua dây dẫn I. Khi tăng hiệu điện thế thêm 15V nữa thì cường độ dòng điện tăng lên 2 lần. Tính U ban đầu ?

  Mọi người giúp mình nha. Mình cần gấp!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Nêu mối liên hệ giữa cường độ dòng điện chạt qua một dây dẫn và hiệu điện thế giữa hai đầu day dẫn đoa

  Đồ thị biểu diễn mối liên hệ này có dạng như thế nào?

  Khi hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn là 4V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 0.24A. Khi hiệu điện tgees là 2.5V thì cường độ dòng điện là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Khi hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là U1 thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là I1. Khi hiệu điện thế là U2 thì cường độ dòng điện là I​2. Hệ thức nào sau đây là SAI ?

  A. U1 / U2 = I1 / I2 B. U1 / I1 = U2 / I2

  C. U1I2 = U2I1. D. U1I1 = U2I2

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • trang lan

  Mấy bạn cho mình hỏi muốn so sánh đèn sang mạnh hay yếu thì phụ thuộc vào cường độ dòng điện hay hiệu điện thế??

  Mây bạn nhanh nhé...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Giả sử cho hai bóng đen có hiệu điện thế định mức là U1=6v, U2=3v được mắc nối tiếp vào mạch điện có hiệu điện thế là U=9v.

  Theo lý thuyết thì hiệu U=U1+U2 nhưng ở đây thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn có thề là 5v và 4v ; 4.5v hoặc 4.5v ....và rất nhiều cặp số khác có tổng bằng 9.

  Cho mình hỏi là thật sự hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn có bằng đúng hiệu điện thế định mức của bóng đèn không?

  Chẳng hạn ở trường hợp này là 6v và 3v.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  1 bóng đèn điện 12V-3W. Nếu chỉ có nguồn điện 18V thì cần mắc thêm 1 điện trở nối tiếp vs bóng đèncó giá trị là bao nhiu để đèn sáng bìng thường

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  một điện trở 20 ôm có cường độ dòng điện qa nó 0.3. Muốn cường độ dòng điện giảm 2 vạch thì phải thay đổi HĐT ntn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 6mA khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó là 2V. Nếu hiệu điện thế đó tăng gấp 3 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi ấy sẽ là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Mn tl hộ chỗ..... vs ạ!

  _ Điểm khác nhau giữa hai mạch điện để khi mắc hai bóng đèn như nhau vào mạch điện lại cho các dòng điện có cường độ khác nhau là.....................?................ giữa hai đầu đoạn mạc

  ( chương trình mới vn)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan
  Một bóng đèn sáng bình thường với hiệu điện thế định mức là UĐ=6V và khi đó dòng điện chạy qua đèn có cường độ là IĐ=0,75A. Mắc bóng đèn này với một biến trở có điện trở lớn nhất là 16Ω vào hiệu điện thế U=12V. a. Phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu để đèn sáng bình thường nếu mắc bóng đèn nối tiếp với điện trở vào hiệu điện thế U đã cho trên đây? b. Nếu mắc đèn và biến trở vào hiệu điện thế U đã cho theo sơ đồ hình 11.1 thì phần điện trở R1của biến trở là bao nhiêu để đèn sáng bình thường? Ai giải giúp em với. thanks!
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  1.a. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn của một hiệu điện thế là 6V . Khi dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là 0,9 A nếu giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đi 2 V thì dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là bao nhiêu???

  A. 0,45A C. 0,60A

  B. 0,30A D. 2, 70A

  Lm xong nhanh giúp mk nha

  (×--×)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Bài 1 cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 3 Ampe khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 30v

  A) tính điện trở của dây dẫn

  B) đặt vào hai đầu dây một hiệu điện thế là 20 v.tính cường độ dòng điện qua dây dẫn

  Bài 2 Cho mạch điện như hình vẽ R1 = 2 = 3 = 6 ôm, R4 = 2 ôm, Uab = 18 vôn

  A) tính điện trở tương đương của toàn mạch và cường độ dòng điện qua mạch chính

  B) tính hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch NB,AN, và số chỉ của vôn kế

  Bài 3 người ta dùng tay Hợp Kim Nicrom có tiết diện 0,2 mm2 để là một biến trở. Biết điện trở lớn nhất của biến trở là 40 ôm

  A) tính chiều dài của dây nicrome cần dùng. Cho điện trở suất của dây hợp kim ni Crome là1,1.10-6 ôm.

  B) dây điện trở của biển trợ được quấn đều xung quanh một lõi sứ tròn có đường kính 1,5 cm Tính số vòng dây của biến trở thành

  Bài 4 trên một bóng đèn có ghi 220V -100 w

  A) số đó cho biết gì

  B) tính cường độ dòng điện qua bóng đèn và điện trở của nó khi nó sáng bình thường

  C) có thể dùng cầu chì 0,5 Ampe cho bóng đèn lại được không Vì sao

  Mọi người ơi giúp mình với mình đang cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  1. Khi hiệu điện thế giữa 2 đầu 1 dây dẫn là 4,5V thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là 0,36A. Khi hiệu điện thế giảm đi 0,5V thì cường độ dòng điện giảm đi bao nhiêu.

  2. Khi hiệu điện thế giữa 2 đầu 1 dây dẫn tăng thêm 2,5V thì cường độ dòng điện qua dây tăng thêm 0,2A. Khi hiệu điện thế giảm đi 2V thì cường độ dòng điện tăng hay giảm đi bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA