Tính điện trở của 1 dây nhôm có chiều dài 120cm, đường kính tiết diện 2mm?

bởi Nguyễn Trà Giang 13/09/2018

a) Tính điện trở của 1 dây nhôm có chiều dài 120cm, đường kính tiết diện 2mm.

b) Muốn dây đồng có đường kính và điện trở như trên thì chiều dài dây là bao nhiêu?

 

Câu trả lời (1)

 • a, s = 2mm = 2 . 10-6 m2

  l = 120 cm = 0,12 m

  điện trở của dây nhôm là :

  R = \(\frac{p.l}{s}\) =\(\frac{2,8.10^{-8}.0,12}{2.10^{-6}}\) = 1,68 .10-3

  b, do R bằng nhau nên

  chiều dài là : l = \(\frac{R.s}{p}\) xấp xỉ 0,19 m

  bởi Trần Lee 13/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan