YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C2 trang 71 SGK Vật lý 8

Giải tập C2 tr 71 sách GK Lý lớp 8

Học sinh tương tự với những hạt nào trong thí nghiệm của Brao - nơ?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời Bài tập C2

  • Học sinh tương tự với các phân tử nước  trong thí nghiệm của Bơ-rao

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C2 trang 71 SGK Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON