ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 20.13 trang 54 SBT Vật lý 8

Bài tập 20.13 trang 54 SBT Vật lý 8

Khi tăng nhiệt độ của khí đựng trong một bình kín làm bằng inva (một chất hầu như không nở vì nhiệt) thì

A. khoảng cách giữa các phân tử khí tăng

B. khoảng cách giữa các phân tử khí giảm

C. vận tốc của các phân tử khí tăng

D. vận tốc của các phân tử khí giảm. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Vì theo tính chất của chất khí khi tăng nhiệt độ thì vận tốc của các phân tử khí sẽ tăng.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.13 trang 54 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1