ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 20.12 trang 54 SBT Vật lý 8

Bài tập 20.12 trang 54 SBT Vật lý 8

Vật rắn có hình dạng xác định vì phân tử cấu tạo nên vật rắn

A. không chuyển động

B. đứng sát nhau

C. chuyển động với vận tốc nhỏ không đáng kể

D. chuyển động quanh một vị trí xác định 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D

Vật rắn có hình dạng xác định vì phân tử cấu tạo nên vật rắn chuyển động quanh một vị trí xác định là các nút mạng tinh thể.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.12 trang 54 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1