ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 20.17 trang 55 SBT Vật lý 8

Bài tập 20.17 trang 55 SBT Vật lý 8

Trò chơi ô chữ  (H.20.2)

Hàng ngang

1. Tên của một vật được dùng trong thí nghiệm của Bơ –rao.

2. Tên một tính chất của chuyển động của các nguyên tử, phân tử.

3. Các phân tử của chất này chuyển động hoàn toàn hỗn độn về mọi phía.

4. Nhờ có cái này mà phân tử các chất có thể khuếch tán vào nhau.

5. Hiện tượng này xảy ra được là nhờ các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng và giữa chúng có khoảng cách.

6. Tên gọi hạt chất cấu tạo nên phân tử.

Hàng dọc bôi sẫm: Tên gọi một loại hạt cấu tạo nên các vật.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hàng ngang

1. Hạt phấn hoa                                                   

2. Không ngừng

3Chất khí                                                           

4. Khoảng cách

5. Khuếch tán

6. Nguyên tử phân tử

Hàng dọc: Phân tử

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.17 trang 55 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1