ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 20.2 trang 53 SBT Vật lý 8

Bài tập 20.2 trang 53 SBT Vật lý 8

Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên? Hãy chọn câu trả lời đúng:

A. Khối lượng của vật

B. Trọng lượng của vật

C. Cả khối lượng lần trọng lượng của vật.

D. Nhiệt độ của vật. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D

Vì khi nhiệt độ của vật tăng lên thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.2 trang 53 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1