ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 20.11 trang 54 SBT Vật lý 8

Bài tập 20.11 trang 54 SBT Vật lý 8

Đối với không khí trong một lớp học thì khi nhiệt độ tăng

A. kích thước các phân tử không khí tăng

B. vận tốc các phân tử không khí tăng

C. khối lượng không khí trong phòng tăng

D. thể tích không khí trong phòng tăng. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn B

Vì theo tính chất của chất khí khi nhiệt độ tăng thì vận tốc chuyển động động của các phân tử không khí tăng.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.11 trang 54 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1