ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 20.6 trang 53 SBT Vật lý 8

Bài tập 20.6 trang 53 SBT Vật lý 8

Nhúng đầu một băng giấy hẹp vào dung dịch phênolphtalêin rồi đặt vào một ống nghiệm. Đậy ống nghiệm bằng một tờ bìa cứng có dán một ít bông tẩm dung dịch amôniac (H.20.1). Khoảng nửa phút sau ta thấy đầu dưới của băng giấy nhả sang màu hồng mặc dù hơi amôniac nhẹ hơn không khí. Hãy giải thích tại sao.

Giải SBT Vật Lí 8 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 8 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Mặc dù hơi amôniac nhẹ hơn không khí nhưng các phân tử amôniac luôn chuyển động không ngừng theo mọi hướng và giữa các phân tử không khí có khoảng cách nên các phân tử amôniac sẽ len vào các khoảng đó và lan ra mọi nơi trong ống nghiệm, sẽ có những phân tử amôniac chạm vào băng giấy đã được nhúng phênolphtalêin, mà hơi amôniac là bazơ nên làm cho băng thấm phênolphtalêin ngả sang màu hồng.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.6 trang 53 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • May May

  Người ta thả vào một nhiêt kế lí tưởng đnag chưa m1 = 0,5kg nước ở t1=10oC một cục nước đá có khói lượng m2=1kg ở t2=-30oC

  a, Tính nhiệt độ, thể tich của hốn hợp sau khi cân băng nhiệt được thiết lập.

  b, Ngay sau đó người ta thả vào nhiệt kế một cúc đá khác ở 0oC , ở giữa nó có một cục đồng nhỏ có khối lượng m3=10g , con phần nước đá bao quanh cục đồng là m2=0,2kg . Hỏi cần phải rót thêm vào nhiệt kế bao nhiêu nước ở 10oC để cục nước đá chưa đồng bắt bắt đầu chìm xuống nước? Cho răng tốc độ tan của cac cục nước đá là như nhau.

  Biết nhiệt dung riêng của nước là cn =4200J/(kg.độ); của nước đá c =2100J/(kg.độ);

  Dn là 1000kg/m3 ; D là 900kg/m3 :Dđ là 8900kg/m3 và nhiệt nóng chảy của nước đá là:\(\lambda=335000J/kg\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Lê Nguyễn Hạ Anh

  Một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc v dưới tác dụng của hai lực cân bằng F1 và F2. nếu tăng cường độ của lực f1 thì vật sẽ chuyển động với vân tốc

  A luôn tăng dần

  B luôn giảm dần

  C tăng dần đến giá trị cực đại rồi giảm dần

  D giảm dần đến giá trị bằng không rồi đổi chiều và tăng dần

  giải thích kĩ giùm mình

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • bach hao

  Người ta thả vào một nhiêt kế lí tưởng đnag chưa m1 = 0,5kg nước ở \(t_1=10^oC\)một cục nước đá có khói lượng m2=1kg ở \(t_2=-30^oC\)

  a, Tính nhiệt độ, thể tich của hốn hợp sau khi cân băng nhiệt được thiết lập.

  b, Ngay sau đó ngườ ta thả vào nhiệt kế một cúc đá khác ở \(0^oC\), ở giữa nó có một cục đông nhỏ có khối lượng m3=10g, con phần nước đá bao quanh cuc đông là m2=0,2kg. Hỏi cần phải rót thêm vào nhiệt kế bao nhiêu nước ở \(10^oC\) để cục nước đá chưa đồng bắt bắt đầu chìm xuống nước? Cho răng tốc độ tan của cac cục nước đá là như nhau.

  Biết nhiệt dung riêng của nước là cn 4200J/(kg.độ); của nước đá là \(c_{đn}\)=2100J(kg.độ)cnd=2100J(kg.độ)khối lượng riêng của nước là: \(D_{nđ}\)=900kg/m^3, của đồng là Dđ = 8900kg/m^3 và nhiệt nóng chảy của nước đá là \(\lambda=\text{336000J/kg}\).

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1