ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 20.9 trang 54 SBT Vật lý 8

Bài tập 20.9 trang 54 SBT Vật lý 8

Hiện tượng khuếch tán giữa các chất lỏng xác định xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào

A. nhiệt độ chất lỏng

B. khối lượng chất lỏng.

C. trọng lượng chất lỏng

D. thể tích chất lỏng 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn A

Hiện tượng khi các phân tử của chất này xen vào khoảng cách của phân tử các chất khác thì gọi là hiện tượng khuếch tán. Như vậy hiện tượng xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ của chất lỏng. khi nhiệt độ của chất lỏng tăng, các phân tử chuyển động nhanh hơn thì hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn và ngược lại.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20.9 trang 54 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1