ON
YOMEDIA

Nguyễn Yến's Profile

Nguyễn Yến

Nguyễn Yến

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Nguyễn Yến đã đặt câu hỏi: vật lý 8 về chuyển động cơ Cách đây 2 năm

    một vật chuyển động tên đoạn đường MN, nửa đoạn đường đầu đi với vận tốc v1= 12km/h, nửa đoạn đường sau đi với tốc độ v2 không đổi. Biết vận tốc trung bình là 8km/h. Tìm vận tốc v2

  • Nguyễn Yến đã đặt câu hỏi: vật lý 8 về chuyển động cơ Cách đây 2 năm

    một vật chuyển động tên đoạn đường MN, nửa đoạn đường đầu đi với vận tốc v1= 12km/h, nửa đoạn đường sau đi với tốc độ v2 không đổi. Biết vận tốc trung bình là 8km/h. Tìm vận tốc v2

Không có Điểm thưởng gần đây

 

1=>1