YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13.9 trang 38 SBT Vật lý 8

Bài tập 13.9 trang 38 SBT Vật lý 8

Tính công của lực nâng một búa máy có khối lượng là 20 tấn lên cao 120 cm 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: m = 20 tấn = 20.1000 kg = 20000 kg

h = 120 cm = 1,2 m

Lực nâng của một búa máy bằng trọng lượng của vật:

F = P = 10.m = 10.20000 = 200000 N

Công của lực nâng một búa máy là:

A = F.h = 200000.1,2 = 240000 J.

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.9 trang 38 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF