YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13.12 trang 38 SBT Vật lý 8

Bài tập 13.12 trang 38 SBT Vật lý 8

Một vận động viên nhảy cao đạt được thành tích là 2,1m. Giả sử vận động viên đó là nhà du hành vũ trụ lên Mặt Trăng thì ở trên Mặt Trăng người ấy nhảy cao được bao nhiêu mét? Biết rằng lực hút của Trái Đất lên vật ở mặt đất lớn hơn lực hút của Mặt trăng lên vật ấy ở trên Mặt Trăng 6 lần và ở trên Mặt Trăng người ấy phải mặc thêm bộ áo giáp vũ trụ bằng 1/5 thân thể người đó. Công của cơ bắp sinh ra trong mỗi lần nhảy coi là như nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi trọng lượng của người đó ở trên Trái Đất là P.

Trọng lượng của người đó và bộ áo giáp trên Mặt Trăng là:

\({P_1} = \frac{P}{6} + \frac{P}{5} = \frac{{11}}{{30}}P\)

Khi nhà du hành Vũ trụ nhảy trên mặt đất: A = P.h    (1)

Khi nhà du hành Vũ trụ nhảy trên Mặt Trăng:

\(A = {P_1}{h_1} = \frac{{11}}{{30}}P.{h_1}\)  (2)

Từ (1) và (2) ta có:

\({h_1} = \frac{{30}}{{11}}h \approx 5,7m\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.12 trang 38 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF