YOMEDIA
NONE

Bài tập C5 trang 29 SGK Vật lý 7

Giải bài C5 tr 29 sách GK Lý lớp 7

Âm thoa có dao động không? Hãy tìm cách kiểm tra xem khi phát ra âm thì âm thoa có dao động không?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C5

 • Âm thoa có dao động:

 • Có thể kiểm tra dao động của âm thoa bằng một trong các cách sau:

  • Đặt con lắc bấc sát một nhánh của âm thoa khi âm thoa phát ra.

  • Dùng tay giữ chặt hai nhánh của âm thoa thì không nghe thấy âm phát ra nữa.

  • Dùng một tờ giấy đặt nối trên một chậu nước. Khi âm thoa phát âm, ta chạm một nhánh của âm thoa và gần mép tờ m giấy thì thấy nước bắn tóe bên mép tờ giấy.

  • Dùng tay kéo căng một sợi dây cao su rồi chạm một nhánh của âm thoa vào dây chun khi âm thoa phát ra âm.

 • Kết luận: Khi phát ra âm, các vật đều dao động.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C5 trang 29 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON