AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta muốn chứa 20 lít nước bằng các can nhỏ có ghi 1,5 lít. Phải dùng ít nhất bao nhiêu can?

  • A. 11
  • B. 12
  • C. 13
  • D. 14

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phải dùng số can ít nhất là 20/1,5 = 14 chiếc can.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA