AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3. Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong những trường hợp dưới đây: 

  • A. V1 = 20,2cm3.          
  • B. V2 = 20,50cm3.
  • C. V3 = 20,5cm3.         
  • D. V4 = 20cm3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bình chia độ có ĐCNN 0,5cm3 thì cách ghi kết quả đúng là V3 = 20,5cm3.

  Vì ghi như A và B và thì bình phải có ĐCNN nhỏ hoặc lớn hơn 0,5cm3.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>