AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để đo thể tích của một chất lỏng còn gần đầy chai 1 lít, trong các bình chia độ đã cho sau đây, chọn bình chia độ nào phù hợp nhất?

  1. Bình 100ml và có vạch chia tới 1ml.

  2. Bình 500ml và có vạch chia tới 5ml.

  3. Bình 1000ml và có vạch chia tới 5ml.

  4. Bình 2000ml và có vạch chia tới 5ml. 

  • A. Bình 1. 
  • B. Bình 2.  
  • C. Bình 3.    
  • D. Bình 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn bình thứ 3 là phù hợp nhất . Bình 1000ml và có vạch chia tới 5ml.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>