YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sàn nhà cao hơn mặt đường 50cm. Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà, người ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng có độ dài l và độ cao h nào sau đây? 

  • A.  l < 50cm; h = 50cm. 
  • B. l = 50cm; h = 50cm.
  • C. l > 50cm; h < 50cm.      
  • D. l > 50cm; h = 50cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng l > 50cm; h = 50cm.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 42315

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON