RANDOM
 • Câu hỏi:

  Sàn nhà cao hơn mặt đường 50cm. Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà, người ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng có độ dài l và độ cao h nào sau đây? 

  • A.  l < 50cm; h = 50cm. 
  • B. l = 50cm; h = 50cm.
  • C. l > 50cm; h < 50cm.      
  • D. l > 50cm; h = 50cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng l > 50cm; h = 50cm.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA