AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng? 

  • A. Cái kéo.        
  • B. Cầu thang gác.
  • C. Mái nhà.            
  • D. Cái kìm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cầu thang gác là dụng cụ ứng dụng của mặt phẳng nghiêng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>