YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thể 

  • A. làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật.
  • B.  làm giảm trọng lượng của vật.
  • C. kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.
  • D. kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, ta có thể kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>