YOMEDIA
NONE

Bài tập C8 trang 26 SGK Vật lý 6

Giải bài C8 tr 26 sách GK Lý lớp 6

Hãy viết đầy đủ câu dưới đây:

Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm (1).... vật B hoặc làm (2)................... vật B. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C8

(1) - biến đổi chuyển động của;       (2) - biến dạng.

  • Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm biến đổi chuyển động của vật B hoặc làm biến dạng vật lý. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C8 trang 26 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON