ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 7.1 trang 25 SBT Vật lý 6

Giải bài 7.1 tr 25 sách BT Lý lớp 6

Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì?

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. Chỉ làm biến đổi chuyến động của quả bóng.

B. Chỉ làm biến dạng quả bóng.

C. Không làm biên dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

D. Vừa làm biến dạng quả bóng, vừa làm biến đổi chuyển động của nó. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn D.

Lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả là vừa làm biến dạng quả bóng, vừa làm biến đổi chuyển động của nó.

 

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.1 trang 25 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1