YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C7 trang 25 SGK Vật lý 6

Giải bài C7 tr 25 sách GK Lý lớp 6

Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Lực đẩy mà lò xo lá tròn dụng lên xe lăn đã làm (1)......... xe.

b) Lực mà tay ta (không qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã làm (2).........xe.

c) Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm (3)............. hòn bi.

d) Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm (4)........ lò xo.

- biến dạng

- biến đổi chuyển động của

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C7

(1) - biến đổi chuyển động của;             (2) - biến đổi chuyển động của;

(3) - biến đổi chuyển động của;             (4) - biến dạng.

  • Lực đẩy mà lò xo lá tròn dụng lên xe lăn đã làm biến đổi chuyển động của xe.

  • Lực mà tay ta (không qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã làm biến đổi chuyển động của xe.

  • Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm biến đổi chuyển động của hòn bi.

  • Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm biến dạng lò xo.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C7 trang 25 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF