ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 7.11 trang 27 SBT Vật lý 6

Bài tập 7.11 trang 27 SBT Vật lý 6

Chọn câu sai. Lực là nguyên nhân làm cho vật

A. đang chuyển động thẳng đều thì chuyển động nhanh lên

B. đang chuyển động thẳng thì chuyển động cong

C. đang chuyển động thẳng đều thì tiếp tục chuyển động thẳng đều

D. đang chuyển động thẳng thì dừng lại 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Lực là nguyên nhân làm cho vật biến đổi chuyển động. 

Vậy câu sai: Lực là nguyên nhân làm cho vật đang chuyển động thẳng đều thì tiếp tục chuyển động thẳng đều

 

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.11 trang 27 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1