YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C4 trang 28 SGK Vật lý 6

Giải bài C4 tr 28 sách GK Lý lớp 6

Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lực tác dụng vào quả nặng đã (1)...... với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là phương của (2)...., tức là phương (3).........

b) Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng (4).......

-  thẳng đứng

-  từ trên

-  xuống dưới

-  cân bằng

-  dây dọi

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập C4

(1) - cân bằng;                    (3) - thẳng đứng;

(2) - dây dọi;                       (4) - từ trên xuống dưới.

a) Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lực tác dụng vào quả nặng đã  cân bằng với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là phương của dây dọi , tức là phương thẳng đứng

b) Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng từ trên xuống dưới.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C4 trang 28 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON