YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C1 trang 31 SGK Vật lý 6

Giải bài C1 tr 31 sách GK Lý lớp 6

Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của câu sau:

Khi bị quả nặng kéo thì lò xo bị (1)…., Chiều dài của nó (2)…..khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài lò xo trở lại (3)…. chiều dài tự nhiên của no. Lò xo có hình dạng ban đầu.

- bằng

- tăng lên

- dãn ra

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C1

(1) – dãn ra;

(2) – tăng lên;

(3) – Bằng.

  • Khi bị quả nặng kéo thì lò xo bị dãn ra, Chiều dài của nó  tăng lên khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài lò xo trở lại bằng chiều dài tự nhiên của no. Lò xo có hình dạng ban đầu.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C1 trang 31 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON