ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 9.7 trang 32 SBT Vật lý 6

Bài tập 9.7 trang 32 SBT Vật lý 6

Nếu treo quả cân 1kg vào một cái "cân lò xo" thì lò xo của cân có độ dài 10cm. Nếu treo quả cân 0,5kg thì lò xo có độ dài 6cm. Hỏi nếu treo quả cân 200g thì lò xo sẽ có độ dài bao nhiêu?

A. 7,6cm.         B. 5cm           

C. 3,6cm.          D. 2,4cm 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn C

Gọi l0 là chiều dài ban đầu của lò xo, ta có độ biến dạng khi treo quả cân 1 kg là 10 - l0 và khi treo quả cân 0,5kg là 6 - l0.

Vì độ biến dạng tỉ lệ với khối lượng các quả cân treo vào nên ta có:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{\frac{{10 - {l_0}}}{{6 - {l_0}}} = \frac{1}{{0,50}} = 2}\\ {}&{ \Rightarrow 10 - {l_0} = 12 - 2{l_0}}\\ {}&{ \Rightarrow {l_0} = 2cm} \end{array}\)

Gọi l là chiều dài khi treo quả cân 200g, ta có độ biến dạng khi treo quả cân 200g là l - l0 = l -2.

Theo tính chất độ biến dạng tỉ lệ với khốỉ lượng các quả cân treo vào nên ta có:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{\frac{{10 - {l_0}}}{{l - {l_0}}} = \frac{{1000}}{{200}} = 5}\\ {}&{ \Rightarrow \frac{8}{{l - 2}} = 5}\\ {}&{ \Rightarrow 8 = 5.l - 10}\\ {}&{ \Rightarrow l = 3,6cm} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.7 trang 32 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)