40 câu trắc nghiệm Sóng cơ học có video lời giải cực hay

Tải về

Học247 xin giới thiệu đến các em Tài liệu kèm video giải chi tiết 40 câu trắc nghiệm Sóng cơ học của Thầy Thân Thanh Sang, nhằm giúp các em ôn tập lại các phương pháp giải bài tập trắc nghiệm chương 2, bao gồm các câu hỏi lý thuyết, các công thức có phân loại và các dạng bài tập trọng tâm được trình bày rõ ràng, cụ thể. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích trong quá trình học tập của các em

40 CÂU TRẮC NGHIỆM SÓNG CƠ HỌC

 CÓ VIDEO LỜI GIẢI

 

Mời các em cùng xem Video Hướng dẫn giải 40 câu hỏi trắc nghiệm Sóng cơ học của thầy Thân Thanh Sang hoặc trực tiếp làm bài thi online tại Trắc nghiệm Sóng cơ Chương 2 Vật lý 12 để đạt được kết quả tốt nhất nhé! smiley

Câu 1: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 20 Hz, dao động truyền đi với vận tốc 1,6 m/s trên phương Oy. Trên phương này có hai điểm M và N theo thứ tự đó MN = 18 cm. Cho biên độ a = 5 cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó M có li độ 4 cm thì li độ tại N là       

A. 4 cm                                   B.  -4 cm                    

C. 3 cm                                   D.  5 cm

Câu 2: Phương trình truyền sóng theo phương Ox trên dây là \(u = 2 cos(5 \pi t - 2 \pi x)cm\). Biết t tính bằng giây ; x tính bằng m. Vận tốc truyền sóng trên dây là

            A. 2 m/s                      

            B. 2,5 m/s.

            C. 4 m/s                      

            D. 50 m/s

Câu 3: Chọn phát biểu đúng:

 A.  Âm do con người phát ra có đồ thị dao động âm là đường hình sin.

 B.  Giới hạn nghe là đặc tính vật lí của âm. 

 C.  Sóng âm không có đặc tính vật lí, chỉ có các đặc tính sinh lí.

 D.  Hai âm có cường độ như nhau vẫn có thể có độ to khác nhau. 

Câu 4:  Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f và theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là a, vận tốc truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 14 cm, người ta thấy M luôn dao động ngược pha với A. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 98 Hz đến 102 Hz. Bước sóng  \(\lambda\) của sóng bằng

A. 4 cm                                                                    

B. 5 cm

C. 6 cm                                                                     

D. 8 cm

Câu 5: Âm có cường độ 0,01 W/m2 . Ngưỡng nghe của loại âm này là 10-10W/m2 . Mức cường độ âm bằng

A. 50 dB                                                                  

B. 70 dB .                                                                 

C. 80 dB                                                                  

D. 90 dB.

Câu 6: Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau là 10 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là

A. 120                                 B. 1000                         

C. \(10\sqrt{10}\)                            D. 10

Câu 7: Đầu A của một sợi dây căng ngang được làm cho dao động theo phương vuông góc với phương sợi dây khi ở vị trí cân bằng. Biết chu kì dao động là 1,6s. Sau 0,3s, sóng truyền dọc theo dây được 1,2m. Bước sóng của sóng này bằng

A. 3,2 m.                       B. 2,5 m        C. 6,4 m                D. 5m

Câu 8:  Chọn phát biểu sai

A. Tính chất sinh lí của âm là những tính chất phân biệt các cảm giác âm mà âm gây ra ở tai người.          

B.  Độ to của âm tỉ lệ với cường độ âm.

C.  Tai nghe có thể phân biệt âm sắc của các loại nhạc cụ khác nhau là do âm từ mỗi loại nhạc cụ phát ra khác nhau về dạng đồ thị dao động.

D.  Độ cao của âm gắn liền với tần số của âm đó.

Câu 9:  Chọn phát biểu sai:

A. Tần số đặc trưng cho độ cao của âm..                               

B. Độ to của âm khác với cường độ âm.

C. Đơn vị của cường độ âm là W/m2.

D. Cường độ âm gắn liền với độ to của âm.

Câu 10: Một nam châm điện dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz được đặt phía trên sợi dây thép căng ngang có chiều dài 80 cm, hai đầu cố định. Do tác dụng của nam châm điện, dây thép dao động tạo sóng dừng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây thép đó là 40 m/s. Trên dây có

            A. 2 bụng, 3 nút

            B. 4 bụng, 5 nút

            C. 2 bụng, 2 nút

            D. 4 bụng, 4 nút

Câu 11: Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Với âm có mức cường độ 70 dB thì âm này có cường độ:

  1. 5.10-11 W/m2
  2. 10-5 W/m2
  3. 5.10-7 W/m2
  4. 7.10-5 W/m2

Câu 12: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18 s, và thấy khoảng cách hai ngọn sóng kề nhau là 2 m. Tốc độ truyền sóng biển là

     A. 1 m/s                       

     B. 2 m/s

     C. 4 m/s

     D. 8 m/s

Câu 13: Dây AB căng ngang có sóng dừng trên dây với phương trình dao động tại M cách B đoạn x là \(u_M = A cos \frac{2\pi x}{\lambda }.cos \omega t\). Biết chu kì T = 0,02 s, v = 1,5 m/s; AB = 15 cm. Biên độ dao động tại M cách B 3,5 cm

     A. bằng A                     B. bằng 0,5A

     C. bằng 2A                   D. bằng 0

Câu 14:  Chọn phát biểu sai. Sóng dừng

A. là sóng có các điểm nút và điểm bụng cố định trong không gian.           

B. được ứng dụng để đo vận tốc truyền sóng trên dây.       

C. được ứng dụng để đo vận tốc truyền sóng trên dây.       

D. chỉ xảy ra khi chiều dài dây bằng số nguyên lần nửa bước sóng.

Câu 15: Để có sóng dừng trên sợi dây có một đầu cố định, đầu còn lại tự do với số nút sóng ít nhất thì bước sóng của sóng truyền trên dây phải bằng 

A.  bốn lần chiều dài sợi dây.                     

B.  một nửa chiều dài sợi dây.                      

C.  hai lần chiều dài sợi dây.                          

D.  một phần tư chiều dài sợi dây.

Câu 16:  Sóng truyền từ điểm A đến điểm B trong cùng một phương truyền sóng. Cho biết tại B dao động có phương trình u= 5cos2 (mm); Hai điểm gần nhau nhất cách nhau 6 cm trên cùng phương truyền sóng thì dao động lệch pha góc 1200 ; AB = 2,5 cm; vận tốc sóng bằng 360 cm/s. Tần số dao động của sóng bằng

 A.  20 Hz                               B.  12 Hz                     C.  30 Hz                    D. 18 Hz

Câu 17:  Một sóng cơ lan truyền trong môi trường được xác định bởi phương trình  \(u = acos2 \pi (\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda })\). Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường bằng với tốc độ truyền sóng khi bước sóng 

A.  \(\lambda = 2 \pi Ta\)                         

B.  \(\lambda = 2 \pi Ta\)             

C.   \(\lambda = 2 \pi fa\)                         

D. \(\lambda = \frac{Ta}{2 \lambda }\)

Câu 18:  Một sợi dây đàn hồi AB dài 90 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích thì trên dây có sóng dừng với 3 bó sóng. Tại điểm N trên dây gần A nhất có biên độ dao động cực đại. Khoảng cách AN bằng

A.  60 cm.                              

B.  30 cm.                  

C.  15 cm.                              

D.  10 cm.

Câu 19:  Sóng cơ học có tần số 40 Hz truyền đi từ nguồn A với vận tốc có giá trị nằm trong khoảng từ 320 cm/s đến 340 cm/s. Ta thấy, hai điểm trên cùng một một phương truyền sóng cách nhau đoạn 21 cm luôn dao động ngược pha với nhau. Vận tốc truyền sóng là

 A.  336 cm/s                                       B.  325 cm/s       

C.  330 cm/s.                                       D.  324 cm/s.

Câu 20 :  Trong các phương trình sau đây, phương trình nào mô tả sóng truyền dọc theo trục Ox với vận tốc 50 m/s và có bước sóng bằng 4 cm ? Cho biết u, x đều đo bằng cm và t đo bằng s.

A.   \(u = 0,3 sin (2500 \pi t - \frac{\pi x}{2})\)                       

B.   \(u = 0,3 cos (625 \pi t - \frac{\pi x}{8})\)                

C.    \(u = 0,3 sin \frac{\pi x}{4}cos(625 \pi t)\)                      

D. \(u = 0,3 cos (1250 \pi t - \frac{\pi x}{4})\)

 

 

{--Các em có thể thực hành làm bài thi trực tuyến tại  40 câu trắc nghiệm Sóng cơ Vật lý 12 có video hướng dẫn--}

 
 

Trên đây là phần trích đoạn một phần nội dung trong 40 câu trắc nghiệm Sóng cơ học Chương 2 Vật lý 12 có Video lời giải. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt ,nâng cao kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm Vật lý và đạt thành tích cao hơn trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

​Chúc các em học tập tốt !