Ma trận đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 9

Tải về

Với mong muốn giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc ôn tập và tổng hợp kiến thức Toán lớp 9, HỌC247 xin giới thiệu đến các em Tài liệu Ma trận kiểm tra chương 1 - Đại số 9 . Mời các em cùng tham khảo và luyện tập. Chúc các em học tốt

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TOÁN LỚP 9

MA TRẬN KHUNG

 

Chủ đề

Mức độ nhận thức

 

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1: Căn bậc hai, căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Số câu hỏi

3

 

1

 

 

1

1

 

5

1

  • Số điểm:

7.5%

 

2.5%

 

 

10%

2.5%

 

12.5%

10%

Chủ đề 2: Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Số câu hỏi

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

  • Số điểm

 

 

 

 

2.5%

 

 

 

2.5%

 

Chủ đề 3: Các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Số câu hỏi

 

 

4

1

1

1

 

 

5

2

  • Số điểm

 

 

10%

5%

2.5%

7.5%

 

 

12.5%

12.5%

Chủ đề 4: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Số câu hỏi

 

 

1

 

3

3

 

1

4

4

  • Số điểm

 

 

2.5%

 

7.5%

32.5%

 

5%

10%

42.5%

Chủ đề 5: Căn bậc ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Số câu hỏi

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

  • Số điểm

2.5%

 

 

 

 

 

 

 

2.5%

 

Tổng câu

4

 

6

1

5

5

1

1

16

6

Tổng điểm

10%

 

15%

5%

12.5%

50%

2.5%

5%

40%

60%

 

 

MA TRẬN ĐỀ THI (BẢNG MÔ TẢ)

Chủ đề

Câu

Mức độ

Mô tả

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Chủ đề 1:

Căn bậc hai, căn thức bậc hai và hằng đẳng thức  

1

1

Tính được căn bậc 2 số học của một số.

2

2

Dùng hằng đẳng thức .

3

1

Biết cách tìm điều kiện có nghĩa của căn thức bậc 2.

5

1

Biết cách khai phương 1 biểu thức

10

4

Vận dụng hằng đẳng thức để khai phương 1 biểu thức

Chủ đề 2:

Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương.

11

3

Vận dụng các quy tắc khai phương để tìm giá trị biểu thức.

Chủ đề 3:

Các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.

4

2

Hiểu cách đưa thừa số vào trong căn

6

2

Hiểu cách trục căn thức ở mẫu

7

2

Hiểu cách khử mẫu của biểu thức lấy căn

9

2

Hiểu cách đưa thừa số ra ngoài dấu căn

12

3

Vận dụng quy tắc và các phép tính để trục căn thức ở mẫu

Chủ đề 4:

Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.

8

2

Hiểu các biến đổi để rút gọn biểu thức

13

3

Vận dụng các phép tính để rút gọn biểu thức.

14

3

Vận dụng phép khai phương một tích để rút gọn biểu thức

15

3

Vận dụng các phép biến đổi để rút gọn biếu thức

Chủ đề 5:

Căn bậc ba

16

1

Biết cách tìm căm bậc ba của một số.

PHẦN II: TỰ LUẬN

Chủ đề 1:

Căn bậc hai, căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

2a

3

Vận dụng hằng đẳng thức và các phép biến đổi để tìm x

Chủ đề 3:

Các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.

1a

2

Hiểu các phép biến đổi để thực hiện phép tính

1b

3

Vận dụng hằng đẳg thức và các phép biến đổi để thực hiện phép tính

Chủ đề 4:

Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.

1c

3

Thực hiện phối hợp các phép toán về căn thức.

2b

3

Thực hiện phối hợp các phép toán về căn thức.

3a

3

Vận dụng các phép biến đổi để rút gọn và tìm điều kiện xác định của biểu thức

3b

4

Vận dụng các phép biến đổi để so sánh.

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là nội dung Tài liệu Ma trận kiểm tra chương 1 - Đại số 9. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

​​Chúc các em học tập tốt !

 

Được đề xuất cho bạn