YOMEDIA

Hướng dẫn giải một số bài tập nâng cao toán lớp 5 về hình tam giác

Tải về
 
IN_IMAGE

Dưới đây là Hướng dẫn giải một số bài tập nâng cao toán lớp 5 về hình tam giác​​ đã được Hoc247 biên soạn. Với tài liệu này, các em sẽ được rèn luyện kĩ năng làm bài và ôn tập các kiến thức đã học. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các em. Mời các em cùng xem chi tiết tư liệu ngay sau đây.

ADSENSE

Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Hình tam giác

1. Lý thuyết cần nhớ về hình tam giác

1.1. Cấu trúc hình tam giác

Hình tam giác ABC có:

+ Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.

+ Ba đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

+ Ba góc là: Góc đỉnh A, cạnh AB và AC (gọi tắt là góc A); Góc đỉnh B, cạnh BA và BC (gọi tắt là góc B); Góc đỉnh C, cạnh AC và CB (gọi tắt là góc C).

1.2. Các loại hình tam giác

1.3. Cách xác định đáy và đường cao của hình tam giác

Chú ý: Trong hình tam giác, độ dài đoạn thẳng từ đỉnh vuông góc với đáy tương ứng gọi là chiều cao của hình tam giác

1.4. Diện tích hình tam giác

Quy tắc: Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Chú ý: Muốn tính diện tích tam giác vuông ta lấy độ dài hai cạnh góc vuông nhân với nhau (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Ví dụ 1: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 13cm và chiều cao là 8cm.

Phương pháp giải: Độ dài đáy và chiều cao đã có cùng đơn vị đo nên để tính diện tích ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.

Cách giải:

Diện tích hình tam giác đó là:

13 x 8 : 2 = 52 cm2

Đáp số: 52cm2.

Ví dụ 2: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 2m và chiều cao là 15dm.

Phương pháp giải: Độ dài đáy và chiều cao chưa cùng đơn vị đo nên ta đổi về cùng đơn vị đo, 2m = 20dm, sau đó tính diện tích ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2

Cách giải:

Đổi 2m = 20dm

Diện tích hình tam giác đó là:

20 x15 : 2 = 150 dm2

Đáp số: 150 dm2

2. Bài tập áp dụng

2.1. Bài tập trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Cho hình vẽ dưới đây. Trong tam giác MNP, MK là chiều cao tương ứng với cạnh:

A. MN

B. NP

C. MP

D.KN

Câu 2: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

A. 5

B.10

C.15

D.12

Câu 3: Trong một tam giác có:

A. 3 cạnh

B. 4 cạnh

C. 5 cạnh

D. 6 cạnh

Câu 4: Tam giác vuông là tam giác có:

A. 1 góc vuông, 1 góc nhọn

B. 2 góc vuông, 1 góc nhọn

C. 1 góc vuông, 2 góc nhọn

D. 2 góc vuông, 2 góc nhọn

Câu 5: Trong một tam giác có:

A. 6 góc

B. 5 góc

C. 4 góc

D. 3 góc

2.2. Bài tập tự luận

Bài 1: Trong hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tam giác vuông?

Bài 2: Có bao nhiêu hình tam giác nhận 3 trong 5 điểm dưới đây làm đỉnh? Đọc tên các tam giác đó?

Bài 3: Hìm tìm xem mỗi hình dưới đây có tất cả bao nhiêu hình tam giác?

Bài 4: Tính số hình tam giác nếu vẽ 2010 đường thẳng cùng đi qua một đỉnh và cắt cạnh đáy của hình tam giác.

Bài 5: Có 9 cây, hãy trồng thành 10 hàng, mỗi hàng 3 cây. Nêu ít nhất là 2 cách trồng.

2.3. Hướng dẫn giải bài toán

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

B

C

A

C

D

Bài tập tự luận

Bài 1: Có 6 hình tam giác, 3 hình tam giác vuông

Bài 2: Có 10 hình tam giác. Đó là các hình tam giác ABC, ABD, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE.

Bài 3: Hình (a) có 3 hình tam giác, hình (b) có 6 hình tam giác, hình (c) có 10 hình tam giác.

Bài 4:

Số hình tam giác tạo thành bằng cách vẽ một đường thẳng đi qua một đỉnh và cắt cạnh đáy của hình tam giác (như hình vẽ) là: 3 tam giác (vì cạnh đáy có 3 đoạn thẳng đó là BI, IC, BC)

Số hình tam giác tạo thành bằng cách vẽ một đường thẳng đi qua một đỉnh và cắt cạnh đáy của hình tam giác (như hình vẽ) là: 6 hình tam giác (vì cạnh đáy có 6 đoạn thẳng đó là BD, DE, EC, BE, DC, BC)

Như vậy Số hình tam giác chính là số đoạn thẳng được chia ra ở cạnh đáy

Công thức đoạn thẳng trên cạnh đáy: n x (n - 1) : 2 (trong đó n là số điểm trên cạnh đáy)

2010 đường thẳng đi qua một đỉnh sẽ tạo ra 2010 + 2 = 2012 điểm trên cạnh đáy

Vậy số hình tam giác tạo thành bằng cách vẽ 2010 đường thẳng cùng đi qua một đỉnh và cắt cạnh đáy của hình tam giác là: 2012 x (2012 - 1) : 2 = 2023066 (hình tam giác)

Bài 5:

Có thể trồng theo 2 cách sau:

Trên đây là một phần nội dung tài liệu Hướng dẫn giải một số bài tập nâng cao toán lớp 5 về hình tam giác. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

​Chúc các em học tập tốt!

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON