RANDOM

Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2018-2019 Trường THCS Dịch Vọng có đáp án

Tải về
IN_IMAGE

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2018-2019 Trường THCS Dịch Vọng có đáp án tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

 
 

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG                                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

      NĂM HỌC 2018 – 2019                                               MÔN: TOÁN 7

          ĐỀ CHÍNH THỨC                                              Thời gian: 90 phút

 

 

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Kết quả của phép tính (-3)7 : (-3)2 là:

 1. (-3)14                             B. 15                            C.  (-3)5                      D. (-3)9

Câu 2. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = - 5x

 1. \(\left( { - \frac{1}{5};1} \right)\)                              B. \(\left( {\frac{1}{5}; - 1} \right)\)                   C.  (-1;-5)                   D. (2; 10)

Câu 3. x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Biết x = 3 thì y = - 6. Hỏi y = 4 thì x bằng bao nhiêu?

 1. -2                                           B. 2                             C.  -8                           D. 8

Câu 4. Số nào sau đây bằng \(\frac{5}{2}\) ?

 1. \(\frac{{25}}{4}\)                               B. \(\sqrt {\frac{{25}}{{ - 2}}.\frac{{ - 1}}{2}} \)                         C. \( - \sqrt {\frac{{{5^2}}}{{{2^2}}}} \)                                D. \(\sqrt {\frac{{{3^2} + {4^2}}}{2}} \)

Câu 5. Phát biểu nào sau đây sai?

 1. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì song song với nhau
 2. Cho đường thẳng song song a và b. Nếu đường thẳng d vuông góc với a thì d cũng vuông góc với b
 3. Với 3 đường thẳng a, b, c. Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì a ⊥ c
 4. Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 1 góc vuông thì 3 góc còn lại cũng là góc vuông

Câu 6. Cho ∆ABC có  \(\widehat A = {40^0};\widehat C = {80^0}\)  . Góc ngoài của tam giác tại đỉnh B có số đo là:

 1. 140°                                B. 100°                                   C.  60°                        D.  120°

Câu 7. Cho ∆ABC = ∆PQR có \(\widehat A = {70^0};\widehat B = {60^0}\), góc R có số đo bằng bao nhiêu?

 1. 50°                                        B. 60°                         C.  40°                        D.  70°

Câu 8. Cho ∆ABC và ∆MNP, biết $\(hat B = \hat N,\widehat A = \widehat P\). Cần thêm điều kiện gì để ∆ABC = ∆PNM:

 1.  \9\widehat C = \widehat M\)                                 B. AB = MP                       C.  AC = MN          D.  BA = NP

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1 (1 điểm) Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể):

\(egin{array}{l}
a)\,\,\,\,\,25\frac{3}{{19}}:\left( { - \frac{5}{4}} \right) - 35\frac{3}{{19}}:\left( { - \frac{5}{4}} \right)\\
b)\,\,\,5:{\left( { - \frac{5}{2}} \right)^2} + \frac{2}{{15}}\sqrt {\frac{9}{4}}  - {( - 2018)^0} + 0,25
\end{array}\)

Bài 2 (1 điểm). Tìm x biết:

\(a)\,\,\,\,\frac{8}{5} - \frac{3}{5}:x = 0,4\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,\,{\left( {3x - \frac{1}{2}} \right)^2} + \frac{{21}}{{25}} = 1\)

Bài 3 (1 điểm). Cho hàm số y = f(x) = - 4x + 1

 1. Tính f(-1); f \(\left( {\frac{1}{2}} \right)\) ?                                        b) Tìm giá trị của x để y = 0; y = -3

Bài 4 (1,5 điểm). Ba đội máy xúc cùng làm ba khối lượng đất như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 2 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 3 ngày và đội thứ ba hoàn thành công việc trong 4 ngày. Hỏi số máy của mỗi đội? Biết tổng số máy của đội thứ hai và đội thứ ba là 14 máy và năng suất của các máy là như nhau.

Bài 5 (3 điểm). Cho tam giác ABC có AB = AC, gọi I là trung điểm của BC.

 1. Chứng minh ∆ABI = ∆ACI
 2. Trên tia đối của tia IA lấy điểm D sao cho IA = ID. Chứng minh AB = CD
 3. Trên một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng BC không chứa điểm A, kẻ đường thẳng BE ⊥ BC sao cho BE = AI. Gọi O là trung điểm của BI. Chứng minh 3 điểm A, O, E thẳng hàng.
 4. Biết \(\widehat {BEI} = 40^\circ \)  . Tính số đo góc ACB?

Bài 6 (0,5 điểm). Cho \(\frac{{3x - 2y}}{4} = \frac{{4y - 3z}}{2} = \frac{{2z - 4x}}{3}\) và x – 2y + 3z = 8. Tìm x, y, z

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích một phần nội dung Đề thi HK1 môn Toán 7 năm 2018-2019 Trường THCS Dịch Vọng có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tốt!

 

 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)