ADMICRO

Đề thi giữa học kì 1 Toán 10 THPT Dĩ An có lời giải

Tải về

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Dĩ An - Bình Dương năm học 2017 - 2018 gồm 20 câu Trắc nghiệm và 2 câu tự luận, tất cả đều có đáp ánlời giải chi tiết.

 
 
YOMEDIA
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG THPT DĨ AN 
Mã đề: 361

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ

Môn thi: TOÁN 10 

Thời gian làm bài: 60 phút

 

► Trước khi xem Nội dung đề thi và đáp án các em có thể làm bài kiểm tra OnlineĐề thi giữa học kì 1 Toán 10 THPT Dĩ An năm học 2017 - 2018 

Để xem đầy đủ nội dung đề thi các em vui lòng sử dụng chức năng xem Online hoặc đăng nhập Hoc247 tải file PDF tài liệu về máy.

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Cho hai đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right):y = \frac{1}{2}x + 100\) và \(\left( {{d_2}} \right):y =  - \frac{1}{2}x + 100.\) Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. \(({d_1})\) và \(({d_2})\) trùng nhau.                              B. \(({d_1})\) và \(({d_2})\) vuông góc nhau.

C. \(({d_1})\) và \(({d_2})\) cắt nhau.                                                                                 D. A. \(({d_1})\) và \(({d_2})\) song song nhau.

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho \(A(3; - 2);B( - 5;4)\) và \(C\left( {\frac{1}{3};0} \right).\) Nếu \(\overrightarrow {AB}  = x\overrightarrow {AC} \) thì giá trị x là:

A. x=2                                       B. x=3                                              C. x=-3                                D. x=-4

Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số lẻ?

A. \(y = \frac{1}{x}\)           B. \(y = {x^3} + 1\)                     C. \(y = {x^3} + x\)         D. \(y = {x^3} - x\)

Câu 4: Tập hợp nào sau đây là tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {1 + 5x}  + \frac{{\left| x \right|}}{{\sqrt {7 - 2x} }}?\)

A. \(\left( {\frac{1}{5}; - \frac{7}{2}} \right)\)                     B. \(\left[ { - \frac{1}{5};\frac{7}{2}} \right]\)          C. \(\left[ { - \frac{1}{5}; - \frac{7}{2}} \right)\)                                            D. \(\left[ { - \frac{1}{5};\frac{7}{2}} \right)\)

Câu 5: Cho tam giác ABC với A(3;-1); B(-4;2); C(4;3). Tìm D để ABCD là hình bình hành.

A. D(-3;6)                                 B. D(3;-6)                                       C. D(3;6)                             D. D(-3;-6)

Câu 6: Cho tứ giác MNPQ. Số các vectơ khác \(\overrightarrow 0 \) có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tứ giác là:

A. 6                                            B. 8                                                   C. 12                                    D. 4

Câu 7: Cho tứ giác ABC đều có cạnh bằng 2. Độ dài vecto \(\overrightarrow u  = \overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {CA} \) bằng:

A. 4                                            B. \(2\sqrt 3 \)                             C. 0                                       D. \(\sqrt 3 \)

Câu 8: Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, I là trung điểm của BC. Đẳng thức nào đúng?

A. \(\overrightarrow {GA}  - 2\overrightarrow {GI}  = \overrightarrow 0 .\)       B. \(3\overrightarrow {IG}  - \overrightarrow {IA}  = \overrightarrow 0 .\)                     C. \(\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GB}  = 2\overrightarrow {GC} .\) D. \(\overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC}  = 2\overrightarrow {GI} .\)

Câu 9: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào có mệnh đề đảo sai?

A. x chia hết cho 6 \( \Rightarrow \) x chia hết cho 2và 3.

B. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật \( \Rightarrow \widehat A = \widehat B = \widehat C = {90^0}.\)

C. Tứ giác ABCD là hình bình hành \( \Rightarrow AB//CD.\)

D. Tam giác ABC cân \( \Rightarrow ABC\) có hai cạnh bằng nhau.

Câu 10: Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào đúng?

A. \(\overrightarrow {CA}  + \overrightarrow {BD}  = 2\overrightarrow {BA} \)     B. \(\overrightarrow {AC}  - \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {CD} \)              C. \(\overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AC} \)     D. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {CA} \)

{--Xem đầy đủ nội dung ở phần xem Online hoặc tải về--}

Các em quan tâm có thể xem thêm:

Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong các kì thi! 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)