YOMEDIA

Đề thi giữa HK1 môn Tin học 7 năm 2021-2022 - Trường THCS Trần Kiệt có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Tài liệu Đề thi giữa HK1 môn Tin học 7 năm 2021-2022 - Trường THCS Trần Kiệt có đáp án do ban biên tập HOC247 tổng hợp để giúp các em ôn tập và rèn luyện kỹ năng Tin học 7 để chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!

ANYMIND360

TRƯỜNG THCS TRẦN KIỆT

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN TIN HỌC – Khối lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

A. MA TRẬN ĐỀ:
 

          Mức độ

 

 

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tống số

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Chương trình bảng tính là gì?

Nhận biết các đối tượng chính của màn hình Excel

Biết về đặc tính cơ bản của chương trình bảng tính

 

Nắm được các bước nhập dữ liệu, về trình bày thông tin dưới dạng bảng

 

 

Số câu

C1,3

C13c

 

C13a,b

 

 

3

Số điểm

Tỷ lệ %

0.5

5%

1.0

20%

 

2.0

10%

 

 

3.5

35%

Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

 

Biết được vai trò thanh công thức

Hiểu được địa chỉ ô tính, chọn đối tượng, dữ liệu trên trang tính

Hiểu về kiểu dữ liệu

 

Địa chỉ khối dữ liệu

 

Số câu

 

C14a

C2,7,8,10

C14b

C6,12

 

7

Số điểm

Tỷ lệ %

 

0.5

10%

1.0

7,5%

0.5

20%

0.5

50%

2.5

25%

Thực hiện tính toán trên trang tính

 

Biết các ký hiệu phép tính

Sử dụng công thức để tính toán

 

Sử dụng  ký hiệu toán học trong bảng tính,địa chỉ ô tính trong công thức

 

Số câu

 

C15a

C5,9

 

C4,11

C15b,c

5

Số điểm

Tỷ lệ %

 

1

10%

0.5

5%

 

0.5

5%

2,0

20%

4

40%

Tổng điểm

Tỷ lệ %

3,0

30%

4,0

40%

3,0

30%

10,0

100%

                   
 

 

B. ĐỀ RA

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm). Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Ô tính đang được kích hoạt có gì khác so với ô tính còn lại?

A. Được tô màu đen.                                                               B. Có viền đậm xung quanh.

C. Có đường viền nét đứt xung quanh.                                   D. Có con trỏ chuột nằm trên đó.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai:

A. Để nhập dữ liệu vào một ô của trang tính, em nháy chuột chọn ô đó và gõ dữ liệu vào.

B. Các tệp do chương trình bảng tính tạo ra thường được gọi là bảng tính.

C. Để kích hoạt ô tính nào đó, em nháy nút phải chuột vào ô tính đó.

D. Thao tác nháy chuột chọn một ô được gọi là kích hoạt ô tính.

Câu 3: Trang tính gồm có:

A. Các cột và các hàng.                                                  B. Các ô và các hàng.                                

C. Bảng chọn và thanh công thức.                                         D. Thanh tiêu đề và thanh công thức.

Câu 4: Để tính tổng giá trị trong các ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% ta thực hiện bằng công thức nào sau đây?

A. E3 + F7 * 10%.                       B. (E3 + F7) * 10%              C. = (E3 + F7) * 10%        

D. =E3 + (F7 * 10%)

Câu 5:  Trong chương trình bảng tính, công thức nào sau đây là đúng:

A.  = (18+5)*3 + 23                                                                                                        B.  = (18+5).3 + 2^3

C.  = (18+5)*3 + 2^3                                                              D.  = (18+5).3 + 23

Câu 6: Khối là một nhóm ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Theo em trong trang tính khối có thể là:

A. A3:B5                                B. A3:A5                              C. A3:B3                              D. Cả A, B và C.

Câu 7: Nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, ta chọn khối đầu tiên rồi…

A.  nhấn giữ phím Delete và lần lượt chọn các khối tiếp theo.

B.  nhấn giữ phím Shift và lần lượt chọn các khối tiếp theo.

C.  nhấn giữ phím Ctrl và lần lượt chọn các khối tiếp theo.

D.  nhấn giữ phím Alt và lần lượt chọn các khối tiếp theo.

Câu 8: Địa chỉ một ô là:

A. Cặp tên cột và tên hàng.   

B. Tên của hàng và cột nằm gần nhau.                      

C. Tên của một khối bất kì trong trang tính.  

D. Tên của hàng mà con trỏ đang trỏ tới.

Câu 9: Ở ô E2 gõ =(9+3)/2+(7-5)^2*2, kết quả là:

A. 12                                       B. 13                                       C. 14                       D. 15

Câu 10: Có thể quan sát ở đâu trên trang tính để biết được một ô chứa công thức hay chứa giá trị cụ thể :

A. Thanh công cụ                    B. Thanh công thức.               C. Thanh bảng chọn.     D. Hộp tên.

Câu 11:  Giả sử trong ô A1 chứa số 25, ô B1 chứa số 15, ô C1 chứa số 20. Công thức tại C1 là:

A. =(A1*B1)/2                     B. =(A1+B1)/2                     C. =(A1+B1)/3                     D. =(A1+B1)

Câu 12 Ðịa chỉ của một khối dữ liệu hình chữ nhật trong Excel được xác định bởi địa chỉ như sau:

A. địa chỉ ô đầu tiên góc trên phải :  địa chỉ ô cuối cùng góc dưới trái
B. địa chỉ ô đầu tiên góc trên trái :  địa chỉ ô cuối cùng góc dưới phải
C. địa chỉ ô đầu tiên góc trên trái :  địa chỉ ô cuối cùng góc dưới trái
D. Cả ba câu đều sai

II. TỰ LUẬN(7 đ)

Câu 13 (3 điểm):

  1. (1đ)  Nêu các bước nhập dữ liệu?

            b. (1đ) Cho vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng?

            c. (1đ) Nêu đặc tính cơ bản của chương trình bảng tính?

Câu 14 (1 điểm):

            a. (0.5đ) Cho biết vai trò đặc biệt của thanh công thức?

            b. (0.5đ) Nhìn vào trang tính ta có thể biết các ô chứa dữ liệu kiểu gì Không, nếu như sau khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kì thao tác nào?

Câu 15(3 điểm):

           a. (1đ) Cho biết các kí hiệu thay cho các phép toán?

            b. (1đ) Cho bài toán sau: 30 - (2 +8)2 : 20(6 - 4). Sử dụng công thức để nhập công thức vào ô tính.

            c. (1đ) Giả sử ta có bảng dữ liệu sau hãy sử dụng địa chỉ ô để nhập công thức vào ô tính, tính tổng của khối ô từ A1 đến C1, tính tích của khối ô A2 đến C2, tính hiệu của A3-B3- C3

C. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.

1. B.    2. D.    3.A.     4. C.    5. C.    6.D.     7. C.    8.A       9.C     10.B      11.B    12.A

II. TỰ LUẬN:

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

13

(3đ)

a

Các bước nhập dữ liệu: B1) Nháy chọn ô cần nhập dữ liệu

B2) Gõ dữ liệu từ bàn phím

B3) Gõ phím Enter để kết thúc.

b

Ví dụ về thông tin dưới dạng bảng: Bảng lương các bộ, thời khóa biểu, bảng điểm lớp em, hóa đơn thanh toán tiền điện, …

c

Đặc tính cơ bản của chương trình bảng tính:

- Khả năng tính toán được cập nhật tự động công việc tính toán.

- Sử dụng hàm có sẵn rất thuận tiện

- Sắp xếp và lọc dữ liệu nhanh chóng

- Tạo biểu đồ là cách minh họa dữ liệu cô đọng, trực quan

14

(1đ)

a

Vai trò đặc biệt của thanh công thức: Nhập dữ liệu, sửa dữ liệu và hiển thị dữ liệu.

b

Nhìn vào trang tính ta có thể biết các ô chứa dữ liệu kiểu gì nếu sau khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kì thao tác nào. Dữ liệu số được căn thẳng lề phải trong ô, dữ liệu kí tự được căn thảng lề trái trong ô.

0.5đ

15

(3đ)

 

a

Các kí hiệu thay cho các phép toán: cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), lũy thừa (^), phần trăm (%)

b

=30-(2+8)^2/20*(6-4)  Þ Kết quả bằng 20

c

=A1+B1+C1  à 37

=A2*B2*C2  à 200

=A3-B3-C3   à 16

0.5

0.25

0.25

Cộng  3 câu

10đ

 

Trên đây là toàn bộ nội dung Đề thi giữa HK1 môn Tin học 7 năm 2021-2022 - Trường THCS Trần Kiệt có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON