YOMEDIA

Đề thi giữa HK1 môn Sinh lớp 10 năm 2018-2019 - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

Tải về
 
ZUNIA12

Mời các em cùng tham khảo Đề thi giữa HK1 môn Sinh lớp 10 năm 2018-2019 - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân do Hoc247 tổng hợp và biên soạn. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các em cùng tham khảo!

ADSENSE

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN

 

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: SINH HỌC, LỚP 10
(Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1: Vitamin A được bán trên thị trường thường được đóng trong dạng viên nang có dầu. Do vitamin A

A. là lipit, không tan trong nước.       B. là axitamin, tan trong dầu.

C. là đường đơn, tan trong dầu.         D. là nuclêôtit, không tan trong nước.

Câu 2: Giới sinh vật nào sau đây được cấu tạo bởi tế bào nhân sơ?

A. Nguyên sinh.          B. Nấm.           C. Khởi sinh. D. Thực vật.

Câu 3: Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ chứa các nguyên tố

A. C, H, O, N, P.                    B. C, H, O.

C. C, H, O, N.                        D. C, H, O, P.

Câu 4: Mọi cơ thể đều được cấu tạo bởi đơn vị cấu trúc cơ bản là

A. thành tế bào.          B. mô.                         C. tế bào.        D. các hệ cơ quan.

Câu 5: Khi rửa rau sống, cho thêm muối NaCl vào nước rửa rau nhằm

A. diệt vi khuẩn.                     B. làm cứng rau.

C. làm sạch chất độc.              D. oxi hóa chất độc.

Câu 6: Trên màng sinh chất có chứa các “dấu chuẩn”, “dấu chuẩn” được cấu tạo bằng hợp chất nào?

A. Cacbohidrat.                      B. Phôtpholipit.

C. Glicôprôtêin.                      D. Axit béo.

Câu 7: Bào quan nào sau đây làm nhiệm vụ quang hợp?

A. Lưới nội chất.                    B. Bộ máy Gôngi.

C. Ti thể.                                 D. Lục lạp.

Câu 8: Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào không có cấu trúc đa phân?

A. Cacbohidrat.                      B. Lipit.

C. Axit nuclêic.                       D. Prôtêin.

Câu 9: Một gen có chiều dài 4080A0, có tỉ lệ A/G=2/3. Mạch đơn thứ nhất của gen có số nuclêôtit loại A bằng 280, mạch đơn thứ 2 có số nuclêôtit loại G bằng 420.

Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về gen trên?

(1) Khối lượng phân tử của gen là 72×10 4đvC.

(2) Số chu kì xoắn của gen bằng 120.

(3) Số liên kết hiđrô của gen là 3120.

(4) Số lượng nuclêôtit mỗi loại trên mạch thứ nhất của gen là: A = 280; T = 200; G = 300; X = 420.

A. 1.                B. 3.                C. 2.                D. 4.

Câu 10: Một gen có 3900 liên kết hiđrô, hiệu số giữa nuclêôtit loại G với nuclêôtit loại A bằng 10% tổng số nuclêôtit của gen đó. Tổng số nuclêôtit của gen là

A. 1200.                      B. 2400.                      C. 2040.                      D. 3000.

Câu 11: Gen M ở sinh vật nhân thực có chiều khối lượng 450000 đvC, số chu kì xoắn có trên gen là

A. 75.                          B. 1500.                      C. 60.                          D. 90.

Câu 12: Một gen có 1200 nuclêôtit, số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20%, số nuclêôtit loại Guanin là

A. 240.            B. 360.            C. 480.            D. 960.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13 (3,0 điểm)

a) Các hợp chất hữu cơ: Tinh bột, xenlulôzơ, prôtêin, ADN được cấu tạo từ những đơn phân nào?

b) Trình bày chức năng của cacbohidrat trong tế bào.

Câu 14 (4,0 điểm)

a) Trình bày chức năng của lưới nội chất.

b) Kể tên các cấu trúc có ở tế bào thực vật mà không có trong tế bào động vật.

c) Trình bày ý nghĩa của việc nhuộm màu thành tế bào vi khuẩn.

---------- Hết ----------

 

ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

CÂU

Đ/A

1

A

2

C

3

B

4

C

5

A

6

C

7

D

8

B

9

D

10

D

11

A

12

B

 

{-- Xem đầy đủ đáp án tại Xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích dẫn một phần Đề thi HK1 môn Sinh năm 2018-2019 để xem đầy đủ nội dung đề thi các em vui lòng đăng nhập website hoc247 chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON